Strona 5
- do strony głównej
 Grodzisko "Stare Miasto" w Barczewku
Na lewo

Fragment mapy Fromma z lokalizacją grodziska